WEB TABUĽA

Pohromade o Covide

Od 3.5.2021:

  • žiaci všetkých ročníkov sa učia prezenčne.
  • zákonný zástupca je povinný vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti
  • žiaci 5. - 7. ročníka budú mať upravený rozvrh hodín
  • žiaci 8. - 9. ročníka sa učia podľa pôvodného rozvrhu

Podrobnosti nájdete nižšie.

Milí rodičia a priatelia školy,

prosíme Vás o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov, čím nám pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces ako aj záujmovú činnosť detí.

Postup ako darovať 2% dane

Ďakujeme

Organizácia vyučovania od 3.5.2021

Na základe odporúčaní a rozhodnutia MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR organizujeme vyučovanie nasledovne: 1. - 4. ročník ranná činnosť ŠKD nebude v prevádzke nástup žiakov v čase od 7,00 do 7,55 hod. priamo do tried obed sa vydáva v čase od 11,4... viac 

Deň Zeme

22.apríl každoročne patrí Dňu Zeme. Naša Zem vysiela varovné signály... Tanculienka spieva v jednej zo svojich piesní: "Snáď sa ešte niečo dá zachrániť, nie sme sami na Zemi..." Akoby sa tieto úvodné slová stali mottom pri plnení rôzny... viac 

Organizácia vyučovania od 26.4.2021

Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie, odporúčaní a rozhodnutia MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR organizujeme vyučovanie nasledovne: 1. - 4. ročník ranná činnosť ŠKD nebude v prevádzke nástup žiakov v čase od 7,00 do 7,55 hod. priamo... viac 

Organizácia vyučovania od 19.4.2021

Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie, odporúčaní a rozhodnutia MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR organizujeme vyučovanie nasledovne: 1. - 4. ročník ranná činnosť ŠKD nebude v prevádzke nástup žiakov v čase od 7,00 do 7,55 hod. priamo... viac