WEB TABUĽA

Pohromade o Covide

Od 17.5.2021:

  • žiaci všetkých ročníkov sa učia prezenčne.
  • zákonný zástupca predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti iba po prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako tri dni (vrátane víkendov a sviatkov).
  • žiaci 5. - 9. ročníka sa učia podľa pôvodného rozvrhu

Podrobnosti nájdete nižšie.

Letná prázdninová činnosť

  • Školský klub detí v spolupráci s vedením školy pripravuje aj v tomto školskom roku pre žiakov 1.stupňa našej školy letnú prázdninovú činnosť (LPČ), a to v dvoch termínoch.
  • Termín príhlasovania do 18.júna 2021
  • Dva termíny LPČ:
    • 1.termín: 6. - 9. júl 2021
    • 2.termín: 12. - 16. júl 2021

Prihláška na LPČ

Všetkovedko

V tomto školskom roku sa nám aj napriek pandémii koronavírusu podarilo 1.12.2020 zorganizovať vedomostnú súťaž o titul „Všetkovedko“. Do súťaže sa prihlásilo 32 žiakov z 2. – 4. ročníkov. Úspešnými sa stali ôsmi žiaci: Natália Brezinová,... viac 

Organizácia vyučovania od 17.5.2021

Na základe odporúčaní a rozhodnutia MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR organizujeme vyučovanie nasledovne: 1. - 4. ročník činnosť ŠKD je v prevádzke od 6,00 – 17,30 hod. obed sa vydáva v čase od 11,40 do 14,00 hod. podľa rozpisu žiaci sú povinní... viac