WEB TABUĽA

Návrat do škôl 2021

Vážení rodičia, od pondelka 22.2.2021 začína pre žiakov 1. stupňa prezenčné vzdelávanie v škole.

Žiaci druhého stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Podrobnosti ↓↓↓

Milí rodičia a priatelia školy,

prosíme Vás o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov, čím nám pomôžete skvalitniť výchovno-vzdelávací proces ako aj záujmovú činnosť detí.

Postup ako darovať 2% dane

Ďakujeme

Pokyny na týždeň 22.-26.2.2021

Rodič/zákonný zástupca: vchádza s dieťaťom do areálu školy bránou najbližšou k pridelenému vstupu, v pondelok ráno v čase 7:00 – 8:00 h., u žiakov štvrtých ročníkov v čase 7:30 – 8:00 h., odovzdá dieťa triednej učiteľke pri vstupe do... viac 

Prevádzka školy v týždni od 8.2.2021

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministerstva školstva SR by mali žiaci prvého stupňa nastúpiť na prezenčné vyučovanie od pondelka 8. 2. 2021 (Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 2. 2021). V našom meste po dohode so zriaďovateľ... viac 

Čarovné Vianoce

V predvianočnom čase si Vaše deti spolu s pani učiteľkami/pánmi učiteľmi pripravili malý darček v podobe vianočného programu s názvom Čarovné Vianoce. Prajeme Vám peknú zábavu a "nech sa starosť všetka zruší, nech zavládne pokoj v duši. Č... viac 

[13] Vianoce v ŠKD

Vianoce sú časom lásky, dobroty, tepla domova, časom, kedy sa navzájom obdarúvame a prežívame krásne spoločné chvíle s rodinou, priateľmi. Predvianočný čas je pre deti magickým a väčšinou najkrajším obdobím roka. Nedočkavé a zvedavé očká... viac