WEB TABUĽA

Pohromade o Covide

Od 17.5.2021:

  • žiaci všetkých ročníkov sa učia prezenčne.
  • zákonný zástupca predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti iba po prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako tri dni (vrátane víkendov a sviatkov).
  • žiaci 5. - 9. ročníka sa učia podľa pôvodného rozvrhu

Podrobnosti nájdete nižšie.

Letná prázdninová činnosť

  • Školský klub detí v spolupráci s vedením školy pripravuje aj v tomto školskom roku pre žiakov 1.stupňa našej školy letnú prázdninovú činnosť (LPČ), a to v dvoch termínoch.
  • dva termíny:
    • 1.termín: 6. - 9. júl 2021
    • 2.termín: 12. - 16. júl 2021

Prihláška na LPČ

Organizácia vyučovania od 17.5.2021

Na základe odporúčaní a rozhodnutia MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR organizujeme vyučovanie nasledovne: 1. - 4. ročník činnosť ŠKD je v prevádzke od 6,00 – 17,30 hod. obed sa vydáva v čase od 11,40 do 14,00 hod. podľa rozpisu žiaci sú povinní... viac 

Organizácia vyučovania od 10.5.2021

Na základe odporúčaní a rozhodnutia MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR organizujeme vyučovanie nasledovne: 1. - 4. ročník ranná činnosť ŠKD nebude v prevádzke nástup žiakov v čase od 7,00 do 7,55 hod. priamo do tried obed sa vydáva v čase od 11,4... viac 

Organizácia vyučovania od 3.5.2021

Na základe odporúčaní a rozhodnutia MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR organizujeme vyučovanie nasledovne: 1. - 4. ročník ranná činnosť ŠKD nebude v prevádzke nástup žiakov v čase od 7,00 do 7,55 hod. priamo do tried obed sa vydáva v čase od 11,4... viac 

Deň Zeme

22.apríl každoročne patrí Dňu Zeme. Naša Zem vysiela varovné signály... Tanculienka spieva v jednej zo svojich piesní: "Snáď sa ešte niečo dá zachrániť, nie sme sami na Zemi..." Akoby sa tieto úvodné slová stali mottom pri plnení rôzny... viac 

Organizácia vyučovania od 26.4.2021

Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie, odporúčaní a rozhodnutia MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR organizujeme vyučovanie nasledovne: 1. - 4. ročník ranná činnosť ŠKD nebude v prevádzke nástup žiakov v čase od 7,00 do 7,55 hod. priamo... viac 

Organizácia vyučovania od 19.4.2021

Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie, odporúčaní a rozhodnutia MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR organizujeme vyučovanie nasledovne: 1. - 4. ročník ranná činnosť ŠKD nebude v prevádzke nástup žiakov v čase od 7,00 do 7,55 hod. priamo... viac