WEB TABUĽA

Rodičovské združenie

23.09.2020 o 17,00 h

Program

 1. Voľby zástupcov rodičov
  do Rady školy
 2. Plenárna schôdza
  (cez školský rozhlas)
 3. Triedne schôdzky

NOVÁ WEBSTRÁNKA ŠKOLY

Projekt Ariana (beta 0.2.7)

Milí návštevníci, vitajte na našej novej školskej webovej stránke. Stránka je zatiaľ v beta testovaní.

Čo je nové?

 • ďalšie zrýchlenie stránky
 • podstránka o Odhlasovaní zo stravy
 • aktualizovaná galéria

Čo bude ďalej?

 • dokončenie galérie s galériami tried
 • optimalizácia pre mobilné zariadenia
 • doplnenie chýbajúcich stránok
 • prenos na hlavnú doménu stránky
 • mnohé iné...

Výsledky volieb do rady školy

Do Rady školy boli zvolení zástupcovia rodičov: Alena Frčková Peter Kramár Ing. Marína Majerčáková Ľudmila Nagyová Ďakujeme všetkým kandidátom za ochotu pracovať pre našu školu. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí sa zúčastn...

Biela pastelka aj u nás v škole

Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska organizuje dňa 18.9.2020 celoštátnu verejnú zbierku na podporu sociálneho poradenstva, rehabilitácie a aktivít, ktoré umožnia slabozrakým a nevidiacim uľahčenie bežných životných situácií. Naša š...

Pokyny k organizácii vyučovania od 16.9.2020

16.9.-18.9.2020 1. stupeň ranná činnosť v ŠKD v týchto dňoch nie je v prevádzke vstup žiakov do budovy je možný od 7,30 hod. do 7,45 hod. vyučovací proces prebieha od 8,00 do 12,00 hod. ŠKD je v prevádzke do 17,00 hod. obed sa...

[23] Turistická prechádzka - OŽZ

Dňa 14.9. sme sa s triedou 7.C vybrali na malú turistickú prechádzku spojenú s chutnou opekačkou. Spoločnosť nám robili aj naši štvornohí miláčikovia, krásne počasie a tiež luk a šípy...všetci sme si to poriadne užili a vychutnali...tešíme...

[39] Po stopách Ľudovíta Štúra

Trieda 8.A sa vybrala s p.uč. slovenského jazyka po stopách Ľ.Štúra do Modry. Žiaci navštívili cintorín, kde si uctili pamiatku Ľ.Štúra, potom múzeum s odborným výkladom, galériu, pedagogickú školu a gymnázium, miestne kostoly či kaplnku. N...

Pokyny k organizácii vyučovania v týždni 7.9. - 14.9.2020

1. stupeň ranná činnosť v ŠKD v týchto dňoch nie je v prevádzke vstup žiakov do budovy je možný od 7,30 hod. do 7,45 hod. priamo do svojej triedy vyučovací proces prebieha od 8,00 do 12,00 hod. ŠKD je v prevádzke do 17,00 hod. o...

[30] Výlet v obci Viničné

Začiatok školského roka 2020/2021 sme s triedou 7.D začali zľahka a netradične pešou turistikou na športové ihrisko do neďalekej obce Viničné. Spoločnosť nám robilo nielen príjemné väčšinou slnečné počasie, ale aj množstvo zvieracích kamará...

Voľby do rady školy

V stredu 23.09.2020 o 17:00 h sa uskutočnia voľby do Rady školy pri ZŠ Na bielenisku 2 v Pezinku z radov rodičov. Záujemcovia môžu podávať oficiálnu písomnú žiadosť o zaradenie na kandidátku riaditeľke školy alebo na mailovú adresu: zsn...