[23] Za športom do CVČ...

Vo štvrtok, 14.11. 2019 4. oddelenie ŠKD pod vedením svojej pani vychovávateľky navštívilo CVČ. Bolo pre nás pripravené športovo – zábavné popoludnie v netradičných športoch. Súťažiaci boli rozdelení do troch družstiev, každý tím si na úvod... viac 

[9] Bibliotéka

8.11.2019 – sa celý druhý stupeň zúčastnil jediného knižného veľtrhu na Slovensku, ktorý má dlhú tradíciu a neodmysliteľne patrí k jesennému obdobiu, nazývaného Bibliotéka. viac