Mgr. Ivanka Chytrá

Mesiac ponožiek

Mesiac október bol už po tretíkrát venovaný celoslovenskej zbierke ponožiek pre ľudí bez domova pod názvom "Ponožkový október". V tom čase sme ale na našej škole zbierali drobnosti pre zvieratká, a tak sme začiatok našej zbierky posunuli a ... viac 

Expert Geniality Show

Na konci novembra dostali odvážni žiaci príležitosť dokázať svoje vedomosti a porovnať si ich so žiakmi na celom Slovensku v korešpondenčnej súťaži Expert Geniality Show. Stretli sme sa ráno v našej školskej knižnici a po úvodných pokynoc... viac 

KOMPARO 8,9

Vo štvrtok doobeda, 10. novembra 2022, sa naša školská jedáleň zaplnila ôsmakmi a deviatakmi, ktorí sa rozhodli otestovať si svoje vedomosti v celoštátnom testovaní KOMPARO. Deviataci si overili, ako zvládajú matematiku a slovenský jazyk,... viac 

Zbierka pre zvieratká

Pri príležitosti Svetového dňa zvierat (4. október) sa žiaci 8.C na hodinách Tvorby projektov rozhodli usporiadať druhý ročník zbierky pre zvieratká. Bola úspešná už v minulom školskom roku a žiaci ani zamestnanci našej školy nesklamali ani... viac 

Svetový deň kravát

Svetový deň kravát - 18. október - nám má už od roku 2006 pripomenúť príspevok Chorvátov ku svetovému kultúrnemu dedičstvu - nápad nosiť kravatu. Pripomenuli sme si ho aj na našej škole vyhlásením zábavnej súťaže o to, v ktorej triede príde... viac