[5] Návšteva v Dome seniorov

Deti z 3.C navštívili Dom seniorov v Kučišdorfskej doline. Seniori mali z detí veľkú radosť a boli nesmierne dojatí. Veľká vďaka za ich úsmevy, ktoré boli poďakovaním našim deťom za milé vystúpenie. Seniorov potešili aj  vianočné pozdravy,...

[7] Mesiac úcty k starším s 3.C

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme s deťmi z 3.C pripravili krátky program, ktorým si chceme uctiť a urobiť radosť všetkým starším ľuďom - príbuzným, známym, ale i neznámym...

[6] Beseda so spisovateľom Miroslavom Kapustom

Marec - mesiac knihy, sme na 1.stupni oslávili zaujímavou besedou s básnikom Miroslavom Kapustom, ktorý sa venuje aj tvorbe šansónových textov a textov piesní a básní pre deti, ako i prozaickej tvorbe. Besedy, ktorá sa konala 03.03.2020, sa...