Čarovné Vianoce

V predvianočnom čase si Vaše deti spolu s pani učiteľkami/pánmi učiteľmi pripravili malý darček v podobe vianočného programu s názvom Čarovné Vianoce. Prajeme Vám peknú zábavu a "nech sa starosť všetka zruší, nech zavládne pokoj v duši. Č...

[12] December v ŠKD v 1.oddelení

V adventnom čase, keď sme všetci vo veľkom očakávaní, by sme sa mali stíšiť a myslieť aj na druhých. A to aj na starkých v Domovoch sociálnych služieb. Preto sme sa rozhodli vniesť do ich životov v tieto sviatočné dni lúč svetla a lásky v...

[13] Vianoce v ŠKD

Vianoce sú časom lásky, dobroty, tepla domova, časom, kedy sa navzájom obdarúvame a prežívame krásne spoločné chvíle s rodinou, priateľmi. Predvianočný čas je pre deti magickým a väčšinou najkrajším obdobím roka. Nedočkavé a zvedavé očká...

[5] Návšteva v Dome seniorov

Deti z 3.C navštívili Dom seniorov v Kučišdorfskej doline. Seniori mali z detí veľkú radosť a boli nesmierne dojatí. Veľká vďaka za ich úsmevy, ktoré boli poďakovaním našim deťom za milé vystúpenie. Seniorov potešili aj  vianočné pozdravy,...

[24] Prišiel k nám Mikuláš

Príjemnou predzvesťou vianočných sviatkov býva každoročne Mikuláš. Odjakživa chodí s dobrou náladou a košom plným prekvapení. Jeho príchod s radosťou očakávali aj žiaci našej školy. Zavítal k nám, aby odmenil deti  darčekmi. Tie ho prekvapi...

[21] Jesenné hodovanie

V piatok 20.11. bol nezvyčajný deň. Namiesto vyučovania sme mali Jesenné hodovanie. Robili sme štrúdľu, nátierku a slimáčikov. Ja som robila štrúdľu. Strúhala som jablká. Potom som tam ešte ukladala nastrúhané jablká a sypala cukor. Urobili...

[7] Mesiac úcty k starším s 3.C

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme s deťmi z 3.C pripravili krátky program, ktorým si chceme uctiť a urobiť radosť všetkým starším ľuďom - príbuzným, známym, ale i neznámym...

[23] Jablkobranie v 1.D

Začiatkom mesiaca november sme v ŠKD v spolupráci s triednou učiteľkou Gabikou Groschmidtovou zorganizovali tvorivé dielničky pod názvom „Jablkobranie“. Jablkobranie, alebo (jablkové hodovanie) ako oslava jesene bolo úžasným ukončením tohto...