[23] Za športom do CVČ...

Vo štvrtok, 14.11. 2019 4. oddelenie ŠKD pod vedením svojej pani vychovávateľky navštívilo CVČ. Bolo pre nás pripravené športovo – zábavné popoludnie v netradičných športoch. Súťažiaci boli rozdelení do troch družstiev, každý tím si na úvod... viac