[9] Bibliotéka

8.11.2019 – sa celý druhý stupeň zúčastnil jediného knižného veľtrhu na Slovensku, ktorý má dlhú tradíciu a neodmysliteľne patrí k jesennému obdobiu, nazývaného Bibliotéka. viac