Otvor srdce, daruj knihu

Ďakujeme nadácii Révia, že v krásnom predvianočnom čase myslia aj na deti zo sociálne slabších pomerov v projekte „Otvor srdce, daruj knihu“ a robia spoločné Vianoce pre všetkých kúzelnejšie. ZŠ Na bielenisku .revialogo {margi...

Hodina deťom

Dobrý deň, záleží nám na našich deťoch a ich budúcnosti. Nastala doba, kedy potrebujú našu pomoc ešte viac. 19. novembra 2020 sa mala na našej škole konať zbierka Hodina deťom, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za...

Organizácia vyučovania od 18.11.2020

Aktuálne opatrenia na obdobie od 18.11.2020 Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu - všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov. 1. stupeň činnosť ŠKD je v prevádzke o...

Organizácia vyučovania od 15.10.2020

1. - 4. ročník ranná činnosť ŠKD nebude v prevádzke nástup žiakov v čase od 7,00 do 7,50 hod. obed sa vydáva v čase od 11,40 do 14,00 hod. podľa rozpisu činnosť ŠKD je v prevádzke do 17,00 hod. žiaci sú povinní nosiť rúško všade...

S literatúrou sme začali "zostra"

Pani učiteľky slovenčiny na druhom stupni využili pekné septembrové počasie dokonale. Ešte sa nestalo, aby sa v jednom mesiaci uskutočnili ŠTYRI LITERÁRNE PODUJATIA !!!! Začala 8.A, nasledovala 9.A s 9.B, potom 8.B a nakoniec treba pripoč...

Umenie sa nemeria v centimetroch, ale krásou...

Presvedčili sme sa o tom na vlastnej koži. Nikolas Miškovský zo 7.B triedy a Dominik Lackovič, dnes už náš bývalý žiak – poslali svoje básne do celoslovenskej literárnej súťaže „ROZLET“ v čase prvej vlny „korony“. Na túto súťaž nás upozorni...

Biela pastelka - vyhodnotenie

V piatok, 18.9.2020, sa naša škola zapojila do verejnej zbierky na podporu ľudí so zrakovým postihnutím Biela pastelka, ktorej organizátorom je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Našim dobrovoľníčkam Bibke, Evičke a Ninke z 9.B...

Výsledky volieb do rady školy

Do Rady školy boli zvolení zástupcovia rodičov: Alena Frčková Peter Kramár Ing. Marína Majerčáková Ľudmila Nagyová Ďakujeme všetkým kandidátom za ochotu pracovať pre našu školu. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí sa zúčastn...

Biela pastelka aj u nás v škole

Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska organizuje dňa 18.9.2020 celoštátnu verejnú zbierku na podporu sociálneho poradenstva, rehabilitácie a aktivít, ktoré umožnia slabozrakým a nevidiacim uľahčenie bežných životných situácií. Naša š...