Deň Zeme

Späť

Zem 22.apríl každoročne patrí Dňu Zeme. Naša Zem vysiela varovné signály...

Tanculienka spieva v jednej zo svojich piesní: "Snáď sa ešte niečo dá zachrániť, nie sme sami na Zemi..."

Akoby sa tieto úvodné slová stali mottom pri plnení rôznych našich klubových aktivít v ŠKD. Mnohí neváhali a vzali igelitové vrecia, v dnešnej dobe tak potrebnú dezinfekciu a vyzbrojení gumenými rukavicami sa vybrali do blízkeho i vzdialenejšieho okolia školy zozbierať všetko, čo do prírody nepatrí.

Jar poodkrývala miesta, ktoré si podaktorí pomýlili s odpadkovým košom. V našom klube, pod vedením pani vychovávateliek, prebiehali netradičné a zaujímavé činnosti ako napríklad: zhotovenie rôznych projektov ku Dňu Zeme, púšťanie prezentácií na interaktívnej tabuli o tom ako šetriť životné prostredie, riešenie rébusov - "Úniková hra" - kde deti museli rozlúštiť kód. Nechýbala ani chvíľka strávená so zaujímavými knihami - Terézia chráni životné prostredie alebo Chlapec, krtko, líška a kôň od CH. Mackesyho. Túto knihu môžeme otvoriť na ktorejkoľvek strane, vždy nás osloví.

Jedna krásna myšlienka za všetky: "Ak požiadaš o pomoc, neznamená to, že sa vzdávaš. Znamená to, že sa odmietaš vzdať."

Detské rúčky sa postarali o netradičnú výzdobu nášho vestibulu a oddelení so závažnou témou ochrany planéty. Deti mohli navštíviť mestský park a oboznámiť sa s faunou a flórou tohto unikátneho prostredia, v ktorom hľadali rastlinky, zvieratká či stromy a oboznámili sa s náučným chodníkom Zámockého parku.

V mene prírody patrí všetkým, ktorým nie je stav prostredia okolo nás ľahostajný a  aj za to, že priložili ruku k dielu, veľká VĎAKA!