DOD na Zámku Šimák

Hotelierstvo je na Slovensku naozaj ťažko skúšaným odvetvím. Rodičia a aj žiaci pri výbere strednej školy takého zamerania ešte stále váhajú. Často sú ovplyvnení a odradení neľahkou perspektívou tohto odboru, zvlášť po pandémii, ktorú sme zažili.

Z tohto dôvodu sme s nadšením privítali možnosť zúčastniť sa Dňa otvorených dverí na Zámku Šimák v Pezinku, kde boli pre deviatakov pripravené aktivity, ktoré ich mali presvedčiť o tom, prečo sa oplatí študovať hotelierstvo, cestovný ruch a pracovať v gastronómii. Vo štvrtok dňa 16.02.2023 sme sa tohto podujatia s výberom našich žiakov 9. ročníka veľmi radi zúčastnili.

Žiaci si mohli vypočuť dôležité informácie od riaditeľa hotela, ktorý ich oboznámil s tým, čo všetko zahŕňa práca v hotelierstve a gastronómií. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do hotela, získať informácie priamo od zamestnancov alebo aj stredoškolských pedagógov. Zapájali sa do diskusie aj počas prednášok o práci v hotelierstve. Taktiež mali možnosť vidieť Pálffyho reštauráciu a dokonca sa mohli porozprávať s uznávaným slovenským šéfkuchárom Martinom Novákom.

A musíme uznať, že to bol skvelý zážitok! Ďakujeme za pozvanie.

Na zámku Šimák