Beseda v Malokarpatskej knižnici

Dňa 12.11. sa deti z 2. oddelenia ŠKD pod vedením pani vychovávateľky Šimonovičovej a deti z 8. oddelenia pod vedením pani vychovávateľky Peškovej zúčastnili perfektnej besedy so spisovateľom - pánom Branislavom Jobusom v Malokarpatskej knižnici - v  pobočke na Cajle.