Jesenná olympiáda v ŠKD

Späť

Dňa 23.10. 2019 sa všetky oddelenia ŠKD zúčastnili celoklubovej športovej aktivity – Jesenná olympiáda netradične. Využili sme ešte neskoré teplé babie leto. Deti čakalo spolu päť stanovíšť, ktoré absolvovali pod vedením svojich pani vychovávateliek. Stanovištia sa nachádzali na multifunkčnom ihrisku a terasách. Na každom stanovišti deti čakali dievčatá zo 7.B triedy, ktoré im danú aktivitu vysvetlili. Na záver boli všetky deti odmenené sladkosťou. Športové popoludnie malo u detí veľký úspech, aktivity plnili s radosťou a odhodlaním. Už teraz sa všetci opäť tešíme na ďalšiu olympiádu.