Návšteva mestského múzea v Pezinku

Späť

Na predstavení s názvom "V znamení hviezdy" sa žiaci dozvedeli informácie z histórie panovníkov Pezinka, ich postavení, erboch, rodostrome, prepojeni s panovníkmi, stolovaní a ďalších zaujímavostiach z tej doby.