Na návšteve v nocľahárni

Späť

Ani sychravé a studené počasie nás neodradilo od plánovanej návštevy Nocľahárne v Pezinku. Na túto akciu sme sa vopred pripravili. Zistili sme si všetky dostupné údaje o riešení bezdomovectva a sociálnej problematiky mesta. Požiadali sme žiakov a ich rodičov o prinesenie drobných trvanlivých potravín (paštéty, čaje, instantné polievky, kávy, sladkosti, cestoviny, konzervy....). Do zbierky sa zapojili aj kolegovia - učitelia. Prinesené potraviny sme roztriedili a zadelili do tašiek. Tie už čakali na etikárov zo 6.B, ktorí ich dnes zaniesli do Nocľahárne.

Návštevu sme využili na prehliadku priestorov. Videli sme kuchynku, spálne, spoločenskú miestnosť. Priestory sú skromné, ale čisté, útulné, vykúrené. Pracovníčky zo sociálneho odboru mesta sme sa pýtali otázky o bežnom chode zariadenia. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií. O tejto téme sa ešte budeme rozprávať na predmete občianska náuka. V spolupráci s Nocľahárňou budeme naďalej pokračovať.

Ďakujeme rodičom, žiakom a kolegom, ktorí prispeli k zlepšeniu neľahkej situácie našich spoluobčanov.