Vybíjaná - krajské kolo 2019

Späť

Dňa 4.decembra 2019 sa v škole opäť súťažilo vo vybíjanej. Tentokrát to bolo krajské kolo Bratislavského kraja, kde našu školu reprezentovali naši štvrtáci - víťazi okresného kola, ktoré organizovala tiež naša škola 19.novembra. Krajského kola sa zúčastnilo sedem základných škôl.

Spočiatku sa našim darilo veľmi dobre. Ako víťazi skupiny hrali semifinále, no v semifinále prehrali a tak ďalej bojovali o 3.miesto. Za obrovského skandovania a podpory svojich spolužiakov sa im nakoniec podarilo získať krásne 3.miesto, bronzový pohár a tortu. Na celoslovenské kolo síce nepostúpili, no odniesli si neopakovateľné pocity, zažili úžasnú športovú atmosféru a získali nové skúsenosti v tomto športe.

Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu žiakom: D. Dugovičovi, A. Bäumlovi, N. Ďurkovičovi, M. Búcimu, R. Lačnému, O. Radošovskému, N. Tengerimu, N. Černíkovej, sestrám Obuchovým, N. Ščasnej a V. Strezenickej.