December v ŠKD v 1.oddelení

Späť

V adventnom čase, keď sme všetci vo veľkom očakávaní, by sme sa mali stíšiť a myslieť aj na druhých. A to aj na starkých v Domovoch sociálnych služieb. Preto sme sa rozhodli vniesť do ich životov v tieto sviatočné dni lúč svetla a lásky v podobe vianočného programu pod názvom - Vesmírne divadlo, ktoré si pre nich pripravili deti zo školského klubu, konkrétne z 3.C triedy.

Pri tejto príležitosti by som chcela čo najsrdečnejšie poďakovať hlavnej aktérke za výborný tip. Je ňou Tomáškova maminka - pani Hoffierková, na podnet ktorej sme mohli v klube uskutočniť nasledujúce netradičné a deťmi obohacujúce akcie.

  1. Zhotovenie 80-tich kusov vianočných pohľadníc.
  2. 9.decembra 2020 osobne deti z nášho oddelenia odovzdali (za účasti hlavných organizátorov - p. Hoffierkovej a triednej p. učiteľky Koczúrovej a niektorých mamičiek) obálky s vrúcnymi vinšami.
  3. 15.decembra 2020 sa naše deti prostredníctvom uja kameramana dostali do vysielania pezinskej televízie. Svojou prítomnosťou pri natáčaní nás poctili aj p. riaditeľka I. Jurčová a p. zástupkyňa A. Mečárová. Na záver programu deti predniesli za zvuku zvončekov vianočný vinš venovaný všetkým klientom DSS v Pezinku.
  4. Po náročnom vystúpení a natáčaní do televízie si mlsné jazýčky našich detí prišli na svoje pri ochutnávke chutných domácich produktov.

Pani Hoffierkovej patrí veľká vďaka!