Európsky deň jazykov

Späť

Dňa 28.9.2020 prebehla na našej škole akcia organizovaná pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26.9). Žiaci sa zapojili do celoeurópskej súťaže o logo na tričko k EDJ 2021. Každá trieda vybrala jeden návrh loga, ktorý postúpil do školského kola. Do školského kola postúpilo 8 návrhov na dizajn trička, ďalších 6 nesplnilo podmienky a tak tieto tričká neboli do hlasovania zaradené. Spomedzi súťažných tričiek hlasujúci v elektronickom hlasovaní zvolili za víťaza a do Európskeho kola postupuje tričko číslo 3 (P. Šemetková, 7.A). V hlasovaní o "Cenu pedagogického zboru" získalo najviac hlasov tričko číslo 1 (E. Moravčíková, 8.A) a to spomedzi všetkých 14 tričiek. Okrem tejto aktivity žiaci počas akcie absolvovali jazykový kvíz a rôzne úlohy, napr. priradenie slovenského významu k anglickým idiomatickým výrazom alebo hádanie, v akom jazyku je napísaná veta. Počas akcie mohli žiaci aspoň na chvíľku vybočiť z ich každodenného režimu na vyučovaní. Víťazi kvízu a riešenia úloh boli odmenení drobnými cenami a sladkosťami. Fotografie z akcie si môžete pozrieť vo fotogalérii.