Slávnostné ukončenie šk. roka 2020/2021

Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 sa uskutočnilo počas krásneho slnečného dňa. Naši deviataci z 9.A a 9.B sa rozlúčili so školou, spolužiakmi a tiež učiteľmi, ktorí ich sprevádzali na ich ceste väčšinu doterajšieho života. Veríme, že si do života odnášajú nielen príjemné spomienky, ale aj poznanie, ktoré zúžitkujú na svojej ďalšej ceste životom. Pozrime sa spolu na ich spoločné zábery.