Po stopách Ľudovíta Štúra

Späť

Trieda 8.A sa vybrala s p.uč. slovenského jazyka po stopách Ľ.Štúra do Modry. Žiaci navštívili cintorín, kde si uctili pamiatku Ľ.Štúra, potom múzeum s odborným výkladom, galériu, pedagogickú školu a gymnázium, miestne kostoly či kaplnku. Na záver si spolu odpočinuli a pochutnali na miestnej zmrzlinke...

Zážitkové učenie sa všetkým žiakom veľmi páčilo. Tešíme sa na ďalšie podobné vzdelávacie akcie...