Deň športu

Späť

Každoročne sa v dňoch 23.9.- 30.9. koná Európsky týždeň športu. Nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu kladie vyšší dôraz dôležitosti pohybu na fyzické aj duševné zdravie. Šport je aktivita, ktorá spája ľudí bez ohľadu na ich zázemie.

Na 1. stupni našej školy sme v rámci tohto týždňa usporiadali Deň športu. Konal sa v piatok 25.9. Pre nepriaznivé počasie sa musel predčasne ukončiť a presunúť na piatok 2.10.

V tento deň si deti preverili svoju obratnosť, rýchlosť, pohybové schopnosti a zručnosti v 6. disciplínach. Hod na cieľ, do diaľky, beh cez prekážky, slalom, skoky a výskoky...to všetko museli absolvovať, aby získali za splnenie úloh body, za body potom sladkú odmenu. O tom ako sa im darilo sa môžete presvedčiť v našej fotogalérii.