Beseda so spisovateľom Romanom Bratom

Dňa 27.4.2022 prijal naše pozvanie spisovateľ Roman Brat, autor mnohých známych kníh pre deti a mládež. Privítali sme ho v priestoroch našej zrekonštruovanej školskej knižnice. Deťom ponúkol besiedku v dvoch blokoch – pre prvý stupeň a pre druhý stupeň. Obe besiedky sa niesli v uvoľnenom duchu, deti si mohli vychutnať premietanie krátkych rozprávok, ktoré autor vytvoril ako večerníčkové príbehy pre RTVS, autor deťom priblížil proces tvorby kníh a tiež to, kde čerpal inšpiráciu pri vytváraní hlavnej postavy knihy Môj anjel sa vie biť, ktorú väčšina prítomných detí dôverne poznala. Žiaci sa tiež mohli zapojiť do rôznych interaktívnych hier, či pokúsiť sa o rekonštrukciu známych situácií zo spomínanej knižky (napr. hra Rýchla ruka). Deti ocenili tiež autorove vtipné príbehy zo života, v knižnici teda panovali smiech a dobrá nálada. V závere besiedky mali žiaci možnosť zakúpiť si niektoré vybrané tituly, do ktorých autor každému žiakovi napísal osobitné venovanie. Veľmi sa tešíme z tejto „premiérovej“ návštevy, keďže išlo o prvú návštevu pána Romana Brata v našej škole a zároveň o prvú besiedku vo vynovenej knižnici, ktorá sa aktuálne už teší z nových autorových kníh. Ďakujeme!