Bielenisko športovalo

Späť

Dňa 29. septembra sa na školskom ihrisku v rámci doobedňajšieho vyučovania intenzívne športovalo. Žiaci 1.- 4. ročníka si na 13. stanovištiach rozhýbali svoje telá v tradičných aj netradičných športových disciplínach – boli nimi napríklad vybíjaná, preťahovanie lanom, triafanie loptou do koša, pozemný hokej, drepovanie, behy, skoky, šplh a pod.. Akcia sa uskutočnila v rámci Európskeho týždňa športu, ktorý sa koná každoročne v septembri, aby nabádala ľudí aj deti k aktívnejšiemu a zdravšiemu životnému štýlu. Počasie aj nálada boli výborné.