Deň finančnej gramotnosti

Dňa 28.4.2022 sa na našej škole uskutočnil Deň finančnej gramotnosti. Žiaci 2. stupňa si tak mohli preveriť svoje skúsenosti, vedomosti aj zručnosti z oblasti finančnej gramotnosti na 15 pripravených stanovištiach v átriu školy, kde všetky triedy „preskúšali“ vybraní žiaci 8.A a 8.B triedy. Krátke prezentácie na témy Eurobankovky a Vývoj platidiel žiakom odprezentovali dve žiačky 8.A triedy. Mali neľahkú úlohu, ale zodpovedne sa na ňu pripravili, vystupovali veľmi profesionálne a priebeh aktivít bol presne podľa harmonogramu.

V triede žiakov čakali ďalšie aktivity: vyplnili si súťažný kvíz, preskúmali spolu s učiteľom na stránke Európskej centrálnej banky euromince jednotlivých krajín, pátrali, z akých krajín sú vybrané pamätné euromince, pripravili triedny návrh vlastnej bankovky. Tí najšikovnejší vymysleli aj osemsmerovku alebo tajničku zameranú na  finančnú gramotnosť. Uverejnili sme ich v školskom časopise. Návrhy triednych bankoviek boli vystavené vo vestibule na nástenke.

Dúfame, že žiaci si tento deň užili a niečo nové sa zábavnou formou aj naučili. Získali aj diplomy za svoje výkony, pekné spomienky a tí najšikovnejší aj sladké odmeny.