Deň Zeme na 2. stupni

Tak ako každý rok, aj v tomto roku je 22. apríl venovaný našej planéte. Nezabudli sme naň ani my, hoci v tomto roku sme nezorganizovali celoškolské upratovanie okolia. Pri príležitosti Dňa Zeme, v piatok 22.apríla, počas prvej vyučovacej hodiny žiaci druhého stupňa odpovedali na kvízové otázky týkajúce sa práve našej modrej planéty. Počas tretej vyučovacej hodiny žiaci 6.B krátkym vstupom prostredníctvom rozhlasu pripomenuli všetkým žiakom našej školy tento významný deň. Tri dievčatá - Nina, Valentína a Sofia zo 6.B ešte pred samotným dňom namaľovali našu Zem, aby sme mohli vytvoriť nástenku s aktuálnou tematikou. Na nástenke vo vestibule školy si žiaci mohli pozrieť a oboznámiť sa s dobou rozkladu niektorých bežných vecí - plastovej fľaše, šupky z pomaranča, papiera, žuvačky, jednorazovej plienky...A aby sme nezabudli ani na potrebu udržiavať prostredie, v ktorom trávime čas čisté, sa žiaci, ktorí mali v dňoch 21.a 22.apríla hodinu techniky, podieľali na úprave areálu školy. Dievčatá z 8.B vysadili do črepníka pred školou kvietky, ktoré sa snáď časom pekne rozrastú. No a keďže súčasťou prírody sú aj živočíchy, tentokrát sme svoju pozornosť venovali hmyzu a naši šikovní ôsmaci pod vedením pani učiteľky Kataríny Veselkovej vytvorili dva hmyzie domčeky. Už im treba nájsť len vhodné miesto.

Každá trieda pár slovami odpovedala na otázku: „Prečo chrániť našu Zem?“ a deviataci z 9.B sa na hodine biológie pokúsili vytvoriť tajničky týkajúce sa práve Dňa Zeme.

Deň Zeme je síce za nami, ďalší bude o rok... v kalendári... no my by sme nemali zabúdať, že nielen 22.apríla by sme si ho mali pripomínať... Dňom Zeme by mal byť pre nás každý jeden deň...

Prečo chrániť našu Zem? (Z myšlienok našich detí....)

5.A - Lebo keď znečisťujeme prírodu, by sme nemali čerstvý vzduch. Keď budeme znečisťovať prírodu, nemôže žiť ďalšia generácia. Keď znečisťujeme prírodu, hynie veľa zvierat.

5.B - Pre naše deti.

5.C - Aby nezanikla planéta a život na nej. Aby bolo čisté ovzdušie. Aby bola Zem čistá.

6.A - Pre lepší život nás aj zvierat a rastlín.

6.B - Pretože musíme chrániť našu prírodu, aby sme mali kyslík a aby sme prežili.

6.C - ... aby nám dlho vydržala!

7.A - Keď budeme pokračovať v znečisťovaní Zeme, tak do niekoľko stoviek rokov ľudstvo vyhynie.

7.B - Aby sme mohli aj naďalej žiť na Zemi.

7.C - Zem je iba jedna, tak si ju vážme.

8.A - Aby sme zachovali planétu pre budúce generácie.

8.B - Je jedinečná, je len jedna. Musíme ju zachovať pre budúce generácie.

8.C - Lebo je to náš malý zemský raj. Planéta bez nás prežije, ale my bez nej nie.

8.D - Pre budúcnosť našich detí.

9.A - Nič neprežije navždy, iba ona, ak sa postaráme o ňu, tak ako ona o nás.

9.B - Musíme si chrániť Zem, pretože má vodu, ktorá nás drží nad vodou.