Deň Zeme na 1. stupni

Dňa 22. 4. sme si pripomenuli Deň Zeme. Počas dvoch vyučovacích hodín sa žiaci na prvom stupni učili o tom, prečo je dôležité hovoriť o našej planéte. Žiaci riešili kvízové úlohy, sledovali prezentáciu, vytvorili zaujímavé projekty, plagáty a nástenky. Ďalšia hodina bola venovaná aktivitám vonku a priamej činnosti so zemou. Niektorí žiaci sadili stromy, jahody, zeleninu v areáli školy, iní kreslili na chodníky kriedami, alebo išli zbierať odpadky a upratovať sídlisko. Všetkým sa tento deň páčil a žiaci sa naučili, že Dňom Zeme môže byť každý jeden deň počas celého roka.