Deň Zeme v ŠKD

Aj tento rok sme si pripomenuli Deň Zeme celoklubovými aktivitami. Pani vychovávateľky si v každom oddelení ŠKD pripravili zaujímavé a pútavé aktivity, ktoré deti veľmi bavili. Deti pracovali na spoločných projektoch, plagátoch, riešili rôzne úlohy, tajničky a pracovné listy. Prostredníctvom prezentácii sa deti naučili rozlišovať, čo škodí našej planéte a ako ju chrániť. Zároveň sa navzájom rozprávali o separovaní odpadu, recyklácii, poznávali a určovali dobu rozkladu predmetov v prírode. Z odpadového materiálu si vyrobili krásne predmety. Prezentovali návrhy, ako môžu svojím správaním Zem a životné prostredie chrániť. Celé to zakončili zberom odpadkov v okolí našej školy, ktoré do prírody nepatria.

Zem si treba chrániť, bez prírody sa žiť nedá, ona tu bez nás bude, ale my bez nej nedokážeme existovať! Je čas zamyslieť sa!