EnglishStar - výsledky

Späť

Vo štvrtok, 5.5.2022, sa v našej školskej jedálni zhromaždili naši najlepší angličtinári, aby si zmerali sily s ostatnými žiakmi na celom Slovensku v korešpondenčnej súťaži ENGLISHSTAR. Súťažilo spolu 95 žiakov, ktorí boli rozdelení do troch skupín, aby sa do jedálne pomestili.

Každý žiak súťažil v kategórii žiakov rovnakého ročníka. Po súťaži hodnotili úlohy ako zvládnuteľné, tak sa spoločne budeme tešiť na vyhlásenie výsledkov začiatkom júna. Veríme, že môžeme čakať len dobré správy.

Doplnenie článku:

Konečne sme sa dozvedeli výsledky našich súťažiacich v súťaži EnglishStar, ktorá sa konala na našej škole dňa 5.5.2022.

Zúčastnilo sa na nej 95 žiakov zo všetkých ročníkov našej školy. Štyria z nich napísali testy na plný počet bodov:

Olívia Kelecová, 3.A Sofia Zara Kocková, 4.A Niko Kuttner, 4.A Michela Poláková, 8.B

...a ďalších 36 žiakov dosiahlo viac ako 90%.

Všetci žiaci boli odmenení diplomom a perom s logom súťaže. Štyria najlepší z našej školy dostali aj pár Fusaklí.

Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.