Imatrikulácia prvákov

Späť

Dňa 28.9. sa v dopoludňajších hodinách uskutočnila Imatrikulácia našich prváčikov. Každá trieda si pripravila milé vystúpenie, ktoré si prišlo pozrieť i vedenie školy. Vystúpenie bolo natáčané a dúfame, že poteší aj rodičov detí, ktorí nemohli prísť kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii na Imatrikuláciu osobne. Žiaci spoločne zaspievali prvácku hymnu "My sme smelí prváci" a vyslovili "Prvácky sľub". Na záver boli žiaci pasovaní našou pani riaditeľkou pomocou šlabikára za prvákov a po slávnostnom pasovaní prešiel každý prváčik slavobránou. Veríme, že to, čo žiaci sľúbili, naozaj budú v škole dodržiavať a budú počas nasledujúcich školských rokov len chválení. Držíme im palce.