Jesenná olympiáda netradične

Späť

Dňa 11.11.2021 sa všetky oddelenia ŠKD zúčastnili celoklubovej športovej aktivity s názvom Jesenná olympiáda netradične. Napriek tomu, že jeseň býva chladná a daždivá, počasie nám prialo a olympiádu sme si užili bez dažďa.

Pre deti bolo pripravených päť stanovíšť, ktoré absolvovali pod vedením svojich pani vychovávateliek. Stanovištia sa nachádzali na multifunkčnom ihrisku, terasách a dopravnom ihrisku. Na každom stanovišti deti čakali dievčatá a chlapci zo 6. B triedy, ktorí im danú aktivitu vysvetlili. Touto cestou im ďakujeme, že nám vo svojom voľnom čase pomohli pri aktivitách.

Na záver boli všetky deti odmenené sladkosťou. Športové popoludnie malo u detí veľký úspech, aktivity plnili s radosťou a odhodlaním.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a už teraz sa všetci opäť tešíme na ďalšiu olympiádu.