Nultý ročník „Knižného bazáru Na bielenisku“

Mesiac marec je už od 18. storočia venovaný knihám, avšak ako mesiac knihy bol vyhlásený až v roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu, ktorý sa narodil aj zomrel práve v marci. Táto významná osobnosť sa zaslúžila o šírenie slovenskej a českej knihy. Matej Hrebenda prispel tiež k vybudovaniu viacerých knižníc. Dokonca svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej.

Aj na našej škole sme si chceli pripomenúť, aké dôležité miesto majú knihy v našom živote, preto sme zakončili tento mesiac knižným bazárom, ktorý sa z dôvodu nepriaznivého počasia konal vo vestibule školy. Vo štvrtok, 31. marca, priniesli žiaci druhého stupňa do školy knihy, ktoré už prečítali, aby ich posunuli (predali za symbolickú cenu) ďalej alebo darovali školskej knižnici. Akcia sa konala počas piatej vyučovacej hodiny, nakupovalo a zjednávalo sa, ako sa hovorí: „O stošesť.“ Niektorí šikovníci pripravili aj vynikajúce koláčiky, po ktorých sa doslova „zaprášilo.“ Atmosféra bola vynikajúca, predávajúci si overili svoje doterajšie znalosti z finančnej gramotnosti a matematiky....a väčšina odchádzala s „novou“ knižkou v ruke.

Do bazáru sa zapojili aj naše pani učiteľky, ktoré doma upiekli výborné koláčiky. Výťažok z ich predaja bol krásnych 35 eur, ktoré darovali na konto organizácie: Kto pomôže Ukrajine.

Všetkým zúčastneným ďakujeme.

Certifikát