Návšteva Múzea holokaustu v Seredi

So žiakmi 9. ročníka sme navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Najskôr sme si vypočuli zaujímavú prednášku o útekoch z koncentračných táborov, kde žiakov zaujali hlavne svedecké výpovede prostredníctvom pripravených videozáberov. Počas prednášky upútalo pozornosť aj poznanie, akým spôsobom sa vtedajšia spoločnosť dozvedala o udalostiach, ktoré sa diali v koncentračných táboroch. Potom sme si za sprievodu pracovníkov múzea prezreli celý areál a historické artefakty, ktoré sa zachovali z čias 2. svetovej vojny. Po prehliadke Múzea holokaustu sme sa ešte vybrali do trnavskej City Arény.

Táto akcia bola realizovaná vďaka podpore Nadačného fondu Accenture a Nadácie Pontis.

V mene zúčastnených ďakujeme.