Návšteva u hasičov

Späť

Takmer všetky oddelenia z ŠKD sa počas dvoch októbrových týždňov zúčastnili exkurzií u hasičov. Exkurzia k hasičom býva pre deti každoročne veľkým lákadlom. Obrovské autá, množstvo rozmanitej techniky – to všetko priťahuje deti ako magnet. Hasiči patria medzi TOP povolania, nielen pre ich nebezpečnú prácu pri výjazdoch k požiarom, ale aj preto, že zachraňujú ľudské životy pri dopravných či iných nehodách. Exkurzie boli zaujímavé a pútavé, deti nespočetnými otázkami doslova zahlcovali hasičov, pretože chceli vedieť všetko, čo sa týka tohto povolania. Vyskúšali si, ako sa sedí v obrovských autách, prezreli si celý hasičský autopark. Na záver si mali možnosť vyskúšať držanie hadice - striekanie a hasenie vodou. Všetkým sa exkurzie páčili, deti odchádzali spokojné a s veľkým rešpektom pred týmto náročným povolaním. Ďakujeme celému vedeniu HZ mesta Pezinok, že nám umožnilo, aby sme aspoň trošku nahliadli do práce hasičov a pochopili, že sú pre nás občanov - ľudí - životne dôležití a nezastupiteľní.