Otvorenie školského roka 2021/2022

Späť

Školský rok 2021/2022 sme otvorili v plnej paráde privítaním štyroch tried prváčikov, pri ktorom asistovali žiaci deviateho ročníka. Do nového školského roka vstupujeme všetci s nádejou a vierou, že tentokrát bude plnohodnotným školským rokom stráveným v priestoroch školy, rokom plným nových zážitkov, skúseností a poznania.