Potulky prírodou so 4. oddelením ŠKD

Pohyb a šport sú neodmysliteľnou súčasťou denných aktivít v školskom klube detí. Aby sme deti motivovali k pohybu, pripravujeme pre ne pestré a zábavné aktivity. Aj napriek tomu, že sme častokrát pre krúžkovú činnosť oklieštení miestom vykonávania pohybových činností – slúži na ne školský dvor, dajú sa pre deti aj za  týchto podmienok vymyslieť a naplánovať atraktívne športové popoludnia. Spojenie prírody a pohybu je azda tým najväčším benefitom pre každé dieťa. Ideálny stav je ten, keď si dieťa ani vlastne neuvedomí, že aktívne športuje, alebo sa aktívne hýbe.

Našu školu doslova obklopuje blízka príroda, prekrásne vinice, ktoré sa hrdo vynímajú na svahoch pod Malými Karpatmi. Z druhej strany smerom k centru mesta máme mestský park s krásnou a vzácnou faunou a flórou. Deti v mojom oddelení pravidelne navštevujú tieto miesta. V lone prírody, krásnych stromov, viníc, či náučných chodníkov sa cítia slobodne, dýchajú čistý vzduch, otužujú nielen svoje telo, ale aj dušu. Behajú, skáču, kolobežkujú sa, kráčajú, ale aj pozorujú okolitú prírodu. Nie všade sa dá založiť oheň a tak sme si urobili pravú „opekačku“ rovno pri škole. Krásne oddychové zóny v areáli školy s lavičkami nám poskytli na túto aktivitu ideálne miesto. A keďže sa nám oteplieva, našou zatiaľ poslednou aktivitou bol "Piatkový piknik pri domčeku Celestín".

Verím, že nás čaká do konca školského roka ešte zopár super športových aktivít v lone našej jedinečnej prírody.