Projekt TESCO o sadení - realizácia

Späť

Jarné obdobie sme využili na realizáciu projektu podporeného nadáciou TESCO. Sadili sme kvety, stromy a bylinky. A nielen my. Časť získaných financií sme poskytli Zariadeniu opatrovateľskej služby so sídlom na Komenského ulici v Pezinku. Aj oni si zútulnili prostredie kvietkami a užitočnými rastlinami.

O vysadenú zeleň v areáli školy sa starajú žiaci na hodinách techniky. Ďakujeme všetkým, ktorí svojím hlasom prispeli k získaniu finančných prostriedkov na rozvoj našej školy.