Školský klub detí spieva ľudové piesne

Dňa 29.4. 2022 sa uskutočnila v školskom klube detí celoklubová súťaž PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU. Súťaže sa zúčastnili všetky oddelenia prvého stupňa. Do poroty zasadli pani učiteľka Barbora Chudjaková z 1. stupňa a p. učiteľka Miroslava Keráková z 2.stupňa. Ďalej do poroty prisadol aj hudobne nadaný ôsmak Adam Beňo z 8.A triedy. Povzbudiť spevákov potleskom prišli žiaci z 8.oddelenia, 1.oddelenia a 11. oddelenia. Taktiež niekoľko žiakov z iných oddelení. Súťažiaci si pripravili krásne ľudové piesne, ktoré s radosťou odprezentovali ostatným deťom. Porotcovia hodnotili spevákov po ročníkoch (prvé, druhé, tretie a štvrté miesto spolu - nakoľko je v ŠKD menej oddelení s týmito ročníkmi). A ako sa nakoniec speváci umiestnili?

1.ročník:

  1. miesto - Natália Jurikovičová (1. oddelenie) - Nebola som veselá
  2. miesto - Hana Pešková (2. odd.) - Tenká som ja tenučká
  3. miesto - Katarína Džubáková (8. odd.) - Porezala som sa

2.ročník:

  1. miesto - Andrej Kuka (10. odd.) - Sedemdesiat sukien mala
  2. miesto - Máša Heribanová (5. odd.) - Červený kacheľ, biela pec
  3. miesto - Lea Huláková (4. odd.) - Čerešničky

3. a 4. ročník:

  1. miesto - Matej Gloznek (6. odd.) - Na kráľovej holi
  2. miesto - Olívia Malíšková (12. odd.) - Z Východnej dievčatá
  3. miesto - Nela Šimková (13. odd.) - Po nábreží koník beží

Keď deti odspievali pásmo ľudových piesní, tak pani učiteľka Keráková zobrala akordeón (harmoniku) a spoločne sme si zaspievali dve "ľudovky". Potom sa porota odobrala poradiť sa a určiť víťazov. A keďže vládla dobrá nálada a deti chceli ďalej spievať, vybrali sme z obecenstva ochotné deti, ktoré nám na mikrofón zaspievali ešte pár ľudových pesničiek. Program vrcholil a na pódium medzi nás prišiel žiak z 12. oddelenia Matúš Molnár, ktorý nám hrou na gitaru dokázal, že sa právom radí medzi talentovaných žiakov a zahral nám krásne melódie a tóny, ktoré sa deťom páčili. Svedčil o tom veľký potlesk, ktorý mu venovali. Porota sa vrátila medzi nás a určila víťazov súťaže. Speváci si odniesli milé ceny, sladké odmeny a pekné diplomy s ľudovým motívom za krásny spev.

Každá ľudová pieseň v sebe skrýva úžasnú krásu slovenskej ľudovej kultúry, múdrosť a šikovnosť našich predkov a pocit domova. Ľudové piesne z rôznych regiónov Slovenska totiž sprevádzajú život človeka od narodenia až po jeho smrť. Od uspávaniek, cez ľúbostné, pracovné, svadobné, či tie veselé piesne pri zábave a pod. Aj cieľom tejto našej súťaže bolo pripomenúť si množstvo krásnych ľudových piesní a odkryť možno tie zabudnuté, sprítomniť si ich v daný moment a zachovávať ich aj pre ďalšie generácie. O to sa snažíme, učíme a vedieme k tomu našu mladú generáciu. Veríme, že sa na tejto veselej súťaži uvidíme aj budúci školský rok.