Slávnostný obed deviatakov

Späť

Tak ako každý rok, aj tento rok sme sa rozlúčili s odchádzajúcimi triedami deviateho ročníka slávnostným obedom. Žiaci 9.A a 9.B triedy pripravili posedenie, na ktoré pozvali nielen vedenie školy, ale aj učiteľov, ktorí ich sprevádzali školským životom od prvej triedy až po deviatu. Príhovor pani riaditeľky vystriedalo slávnostné pripnutie štvorlístka na znak úcty a spomienkový program zakončený spoločnou piesňou. Nechýbal ani zápis do pamätnej knihy, do ktorej sa tentokrát zapísala Diana Mažárová z 9.B triedy a po obede nasledovala voľná zábava.