Turistická prechádzka po Vinohradoch - OŽZ

Späť

Žiaci niekoľkých tried sa dňa 14.9. ako obvykle, tentokrát v objatí slnečných lúčov, vybrali na prechádzku zameranú na ochranu života a zdravia po Vinohradníckom chodníku so zastávkou pri Vinohradníckom Domčeku Celestín. Cestou späť sme sa zastavili aj na malé občerstvenie. Žiaci z ostatných tried absolvovali účelové cvičenie v prírode na rôznych miestach a to napríklad v Kučišdorfskej doline, v pezinských vinohradoch, na Rozálke, či v Zámockom parku, kde si užili horúce slnečné dopoludnie.