Úrodný september u siedmakov v 7.C...

"Úroda" je v tomto ponímaní podnetné prostredie a aktivity, ktoré sa nám podarili počas prvého mesiaca v škole zažiť.

Úvodné, ešte "neučiace obdobie" sme využili na časovo náročnejší experiment - pečenie chleba priamo v triede. Súvisel s dejepisnou  témou v 7. ročníku. V tomto období sme mali na to kľud a dostatok času. V improvizovaných podmienkach sa nám podarilo upiecť pekný, chrumkavý bochník. Dôkazy sú vo fotogalérii.

Slnečné počasie nám vnuklo myšlienku využiť naše triedne ohnisko a čo to poopekať. Platí, že jedlo zbližuje. Žiaci sa vonku dosýta najedli, vyrozprávali a nám ostáva veriť, že sa nebudú rozprávať počas výkladu nového učiva.

Pár dní riadneho vyučovania prerušila ďalšia aktivita v prírode – Ochrana života a zdravia. Presun popri potoku na určené miesto nám naťukal do krokomerov skoro 8 kilometrov.

Aby sa žiakom dostalo aj duševnej potravy, zúčastnili sa divadelného predstavenia Ludus v Pezinskom kultúrnom centre.

Ani v tomto školskom roku na našej škole nechýbali aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Tvorenie loga, test na rozpoznávanie európskych jazykov, vyhľadávanie určeného slova v rôznych jazykoch (žiaci si vybrali slovo RODINA). Taká tímová práca. Niečo iné ako klasické vyučovanie.

A to ešte nie je všetko – škola sa zapojila do zbierky pre pomoc nevidiacim: Biela pastelka. Žiaci z našej triedy navštevujúci predmet Tvorba projektov, pod vedením pani učiteľky, pripravili pre žiakov školy „zážitkovú temnú miestnosť“, aby si vyskúšali orientáciu v tme.

A už by sme sa mali vrátiť k učeniu. Začať vypĺňať novotou voňajúce pracovné zošity, niečo sa dozvedieť, veľa sa pýtať a rozmýšľať.

A hlavne aby sme boli zdraví.