Veľkonočné predpoludnie

Späť

Dňa 13.4.2022 sa na našej škole konalo veľkonočné predpoludnie, ktoré bolo zorganizované žiackym parlamentom za podpory pani riaditeľky a pani učiteľky Goliašovej. Aktivitky boli určené pre žiakov 1. stupňa. Prváčikovia sa zabavili pri hľadaní kartičiek na školskom dvore. Na každej kartičke bolo písmenko a keď deti našli všetky kartičky a poskladali ich, vyšlo im slovo súvisiace s veľkonočnými sviatkami. Za svoje usilovné hľadanie dostali všetci sladkú odmenu. Potom sa presunuli do vestibulu, kde mali nielen oni, ale aj druháčikovia prednášku o veľkonočných zvykoch a tradíciách. Za krásnu prednášku ďakujeme pani učiteľke Goliašovej, ktorá im porozprávala o mnohých veľkonočných zvykoch, predviedla maľovanie vajíčok pomocou šupiek od cibule, a taktiež ukázala tradičný kroj. Tretiakom a štvrtákom boli členovia žiackeho parlamentu odprezentovať veľa zaujímavostí o Veľkej noci.

Ďakujeme všetkým za pomoc a výbornú atmosféru. Už teraz sa tešíme na najbližšiu akciu.