Zážitkové leto v ŠKD

Tak ako po minulé roky, aj tento rok patrili prvé dva júlové týždne letnej prázdninovej činnosti (LPČ). Pre deti pripravili pani vychovávateľky pod „taktovkou“ pani vedúcej ŠKD atraktívny program plný hier, pohybových a športových aktivít, tvorivých dielní, interaktívnych vzdelávacích programov a mnoho ďalších zážitkových činností. V Malokarpatskom mestskom múzeu sa deti zúčastnili programov pod názvom: Hrnčiarstvo – najstaršie remeslo. Okrem toho, že sa deti dozvedeli mnoho zaujímavostí z pútavej histórie o hrnčiarstve v našom meste, sa deti pohrali aj s hlinou, v praxi si vyskúšali túto krásnu kreatívnu prácu. Ďalším interaktívnym programom z dielne Malokarpatského múzea bol program Pezinskí pamiatkoví pátrači. Deti sa zahrali na detektívov, pátrali po pamiatkach, hádali a určovali ich názvy. Ku každej pamiatke, či k historickej budove sprievodkyňa deťom porozprávala zaujímavý a pútavý príbeh, či povesť. Interaktívnym vzdelávacím programom Ako sa žilo pod Malými Karpatmi sa deti dozvedeli, ako sa žilo v dobe medenej pod našimi kopcami a horami. Pobyt deťom v LPČ spestrili aj tri celodenné výlety. Výlet vlakom do Bratislavy – na Železnú studienku, ľahká turistika, pohybové hry a plnenie úloh. Celodenný výlet do Schaubmarovho mlynu – plnenie rôznych aktivít, pohybové hry. Celodenný výlet na Červený Kameň, prehliadka hradu pod názvom Ako sa žilo na hrade, prehliadka podhradia, veže, pivníc. Výlet bol ukončený prehliadkou dravcov na Sokoliarskom dvore.

Počas  LPČ sa deti mohli naplno venovať aj športom, turistickým vychádzkam do vinohradov, športovým aktivitám na detských ihriskách. Veľkým lákadlom boli pre deti aj aktivity ako opekanie špekáčikov, pikniky v tráve pri vinohradníckom domčeku Celestín, bublinková show Mr. Bubbleho, alebo nácvik latinsko – amerických tancov pod vedením profesionálneho tanečníka, majstra Slovenska v tejto kategórii – Olivera Kasu.

Uvedené aktivity, ale aj tie ostatné v našich deťoch zanechali spokojnosť, radosť, nadšenie, trvalé spomienky a vedomosti. Spokojné boli nielen deti, ale aj rodičia, ktorí nešetrili pochvalami na celú organizáciu LPČ a výborný program.

Veľké „ďakujeme“ patrí všetkým pani vychovávateľkám za skvelo odvedenú prácu a pestré aktivity, ktoré si pripravili pre deti. Ďakujeme aj vedeniu školy za spoluprácu, podporu a pomoc pri organizácii LPČ. Poďakovanie patrí aj pani vedúcej školskej jedálne – pani Zuzke, jej kolektívu kuchárok za spoluprácu, chutné obedy, či pestré cestovné balíčky.

Fotodokumentáciu z LPČ si môžete pozrieť na webovej stránke našej školy.