200 ton z lesa von

Tento rok sme sa prvýkrát zapojili do projektu Strednej odbornej školy drevárskej z Vranova nad Topľou s názvom 200 ton z lesa von. Siedmaci ukázali, že nie sú ľahostajní k svojmu okoliu a vyzbierali sme 5,435 kg zmiešaného odpadu, 0,090 kg plastového odpadu, 0,090 kg papierového odpadu a 1,895 kg skleneného odpadu. Žiaci našli aj vyhodené hrable, ktoré sme rovno zrecyklovali a použijeme ich pri školských upratovacích prácach. Ďakujeme žiakom za snaživosť a sme veľmi radi, že naše mesto je tak čisté, že odpadu sme nazbierali veľmi málo. K projektu sa vrátime ešte v budúcom školskom roku.