Čarovné Vianoce 2022

Dňa 22.12.2022 sa uskutočnili trochu iné Čarovné Vianoce. Tento rok sa však neuskutočnili v Pezinskom kultúrnom centre, ale na našej škole. Veľmi sme sa tešili, že po časoch pandémie sa konečne všetci stretneme a ukážeme, čo sme sa naučili, ale opäť nám to nedovolila chrípková epidémia. Napriek tomu sa však niektoré pani učiteľky, pán učiteľ a pani vychovávateľky spolu so žiakmi rozhodli, že nám ukážu, čo si nacvičili. A tak žiaci 3.C, 4.B, 2.C a 4.A triedy nám vytvorili - svojím vianočným spevom, tancom, slovom - krásnu predvianočnú atmosféru a zanechali v nás príjemný sviatočný zážitok, za ktorý im veľmi pekne ďakujeme. Svoje prvé moderátorské skúsenosti si vyskúšali Evička a Máška z 2.A triedy. Nakoniec si všetci účastníci vianočného programu zaspievali spoločnú vianočnú pesničku. Dúfame, že v decembri 2023 sa budeme môcť všetci stretnúť bez akýchkoľvek obmedzení v Pezinskom kultúrnom centre, aby sme zažili v kruhu rodiny, známych a priateľov našej školy ozajstné čarovné Vianoce.