Expert Geniality Show

Na konci novembra dostali odvážni žiaci príležitosť dokázať svoje vedomosti a porovnať si ich so žiakmi na celom Slovensku v korešpondenčnej súťaži Expert Geniality Show.

Stretli sme sa ráno v našej školskej knižnici a po úvodných pokynoch už bolo počuť len šuchot otáčania hárkov papiera. Jedenásť žiakov sústredene riešilo náročné otázky z dvoch vybraných tém. Piataci a šiestaci riešili povinne témy Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry.

Starší žiaci si mohli vybrať dve témy spomedzi ponúknutých šiestich tém: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English a Tajomstvá prírody.

Predbežné výsledky sa dozvedia súťažiaci 21. decembra 2022.

Ak si chcete vyskúšať, či by ste úlohy zvládli tiež, pozrite sa na stránku, na ktorej nájdete každý deň inú úlohu: https://sutazexpert.sk/2022/10/05/uloha-na-dnes.