Hviezdoslavov Kubín 2023

Začiatok druhého polroka so sebou priniesol školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 2023. V umeleckom prednese poézie a prózy sa súťažilo na prvom aj druhom stupni.

Na romantického Valentína predviedlo svoje recitátorské zručnosti na prvom stupni 24 žiakov. Prváci na okresné kolo ešte postúpiť nemôžu, a tak boli hodnotení zvlášť. Za svoju účasť bol však každý z nich ocenený diplomom.

Výsledky školského kola - 1. stupeň:

Poézia:

 1. Ella Lackovičová (4.B)
 2. Marianna Vajglová (3.A)
 3. Lenka Marasová (3.A) a Katarína Džubáková (2.A)

Próza:

 1. Alžbeta Pohorelská (2.A)
 2. Barbora Borbuliaková (2.C)
 3. Katarína Rišková (3.B)

Na okresnom kole v Modre budú školu reprezentovať Ella Lackovičová a Alžbeta Pohorelská.

Zahanbiť sa určite nedali ani žiačky a žiaci druhého stupňa, ktorých sa na začiatku marca zišlo rovných dvadsať. Súťažiaci z druhého stupňa boli zadelení do 2. kategórie (5. a 6. ročník) a 3.kategórie (7. – 9. ročník).

Výsledky školského kola - 2. stupeň:

2. kategória:

Poézia:

 1. Hana Heribanová (5.A)
 2. Lucas Berzedi (5.C)
 3. Lenka Mihaliková (5.C)

Próza:

 1. Adela Kapustová (6.A)
 2. Dominika Hlaváčiková (5.A)
 3. Samuel Guštafík (5.B)

3. kategória:

Poézia:

 1. Viktória Barcajová (9.A)
 2. Alexandra Ďurišová (7.C)
 3. Viktória Turanská (8.A)

Próza:

 1. Kristína Patáková (8.A)
 2. Marek Búci (7.C)

Na okresnom kole v Modre budú školu reprezentovať Hana Heribanová, Adela Kapustová, Viktória Barcajová a Kristína Patáková.