Slávnostné ukončenie šk. roka 2022/2023

Záver školského roka 2022/2023 sa niesol v duchu rozlúčky s neobvykle vysokým počtom deviatakov v troch triedach - 9.A, 9.B a 9.C. Po úvodných príhovoroch si mnohí žiaci zo všetkých ročníkov prevzali ocenenia za úspechy dosiahnuté počas školského roka. Deviataci darovaním kvetín prejavili svoju vďačnosť a uznanie všetkým zamestnancom školy, ktorí sa o nich celé roky starali. Na záver deviataci vypustili balóny a tým symbolicky ukončili nielen vzdelávanie na našej škole, ale i školský rok 2022/2023.