Medzinárodný deň materinského jazyka

21. februára oslavuje svet Medzinárodný deň materinského jazyka, ktorý vznikol z iniciatívy Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999.

Na našej škole sme si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami až v pondelok po jarných prázdninách.

Žiaci spoločne riešili kvíz o slovenčine, v skupinkách písali slohovú prácu na tému Prečo mám rád Slovensko, prečo mám rád slovenčinu. Viacerí hľadali slová, v ktorých je jedinečná slovenská hláska „ô“ (v priemere sa v triedach našlo okolo 60 slov, rekord bol 120), vybrali to najkrajšie a krasopisne ho prepísali na výkres. Mnohí spoznávali jedinečné slovenské výšivky, ďalší sa zoznamovali so starými remeslami.

Zo žiackych prác a ďalších zaujímavých materiálov sme urobili v jedálni výstavku. Odporúčame Vám pozrieť si ju.