Mesiac ponožiek

Mesiac október bol už po tretíkrát venovaný celoslovenskej zbierke ponožiek pre ľudí bez domova pod názvom "Ponožkový október". V tom čase sme ale na našej škole zbierali drobnosti pre zvieratká, a tak sme začiatok našej zbierky posunuli a trvala až do polovice novembra.

Zareagovali sme aj na výzvu organizácií pomáhajúcich ľuďom bez domova, ktorí nutne potrebovali (aj použité) uteráky pre svojich klientov a darcovia mohli spolu s ponožkami venovať aj menší či väčší uterák.

Vďaka dobrým srdciam našich žiakov (a ich rodičov) sa nám podarilo vyzbierať takmer 400 párov ponožiek a aj uteráky rôznych veľkostí. Najväčší podiel na počte ponožiek má žiak 2.D triedy Daniel Slížik, ktorého rodičia doručili do školy až 197 párov ponožiek rôznych vzorov a veľkostí. A aj učitelia prispeli do zbierky svojim dielom.

Množstvo ponožiek nám umožnilo obdarovať viacerých a dokázali sme tak pomôcť veľkým i malým, starším i mladším. Pani učiteľka Goliašová ich postupne doručila týmto organizáciám:

  • Centrum pre deti a rodiny v Bernolákove
  • Novorodenecké a detské oddelenie nemocnice v Trenčíne
  • Denný stacionár Nezábudka v Senci
  • Reedukačné zariadenie pre mladistvých vo Veľkých Levároch
  • Nocľaháreň a DSS v Pezinku
  • Nocľaháreň Depaul Slovensko v Bratislave

Všetkým darcom ďakujeme.