Mikuláš so žiackym parlamentom

Mikuláš je sviatkom radosti a veselosti a práve takýto deň sme chceli urobiť aj našim mladším spolužiakom na škole.

Dňa 6.12.2022 sa členovia žiackeho parlamentu už od rána usilovne pripravovali na to, aby bol tento deň nezabudnuteľný, predovšetkým pre tých najmenších. Preobliekli sa za Mikulášov, čertov či anjelov a s plnými taškami cukríkov šli šíriť tú pravú predvianočnú atmosféru. Chodili po triedach, rozdávali cukríky, vypočuli si rôzne vianočné piesne alebo básničky. Mladší žiaci sa čerta aj báli, starším sa objavil často úsmev na tvári. V každej triede sa deti s Mikulášom odfotili a ostala im tak aj spomienka na tento deň. Vianočná nálada, ktorá sa už od rána spolu s vianočnými koledami niesla školou, radosť žiakov a ochota učiteľov, sa postarali o to, aby si to všetci užili.