Ochrana života a zdravia na 2.stupni

V dňoch 22. a 23. júna absolvovali žiaci 2.stupňa teoretickú a praktickú časť Ochrany života a zdravia (účelové cvičenie). Žiaci sa venovali riešeniu mimoriadnych situácií – civilnej ochrane, zdravotnej príprave, pohybu a pobytu v prírode, dopravnej výchove. V praktickej časti si na jednotlivých stanovištiach precvičili získané vedomosti a zručnosti. Okrem mnohých nových informácií zvládli aj prekážkovú dráhu a zabavili sa pri riešení úloh na rozvoj spolupráce.